SOUNDS LIVE ASBL ZAL 28 RUE DE LA TULIPE MOETEN VERLATEN OP 30 JUNI 2024.

“Naar aanleiding van reacties op ons onderstaande redactioneel, willen we graag verduidelijken dat Sounds Live nooit heeft beweerd dat er geen jazz meer zou zijn na haar vertrek uit Sounds 28, Rue de la Tulipe. Wat Sounds Resist doet na ons vertrek gaat ons niets aan. Ons model, gebouwd in 2021 op deze locatie, zal elders worden voortgezet. Het was ook niet de bedoeling van ons redactioneel om te impliceren dat Sounds Live een meer respectabel of legaal beleid heeft voor het betalen van legale artiesten dan Sounds Resist”.

 

 

27 maart 2024

Dag allemaal,

Dit is een belangrijke aankondiging over de toekomst van jullie jazzclub!

Na de drijvende kracht te zijn geweest achter de heropening van de legendarische Sounds Jazz Club in november 2021 en het opnieuw op de kaart zetten als een van de grote jazzclubs van Europa met een scherp geprogrammeerd aanbod, terwijl het tegelijkertijd een gezellige en feestelijke ruimte blijft die open staat voor iedereen, wordt de vzw Sounds Live gedwongen om op 30 juni 2024 de Tulpstraat 28 te verlaten.

De vzw Sounds resist, gemachtigd door de eigenaars van het gebouw, heeft besloten om de overeenkomst die ons verbond te beëindigen. Ondanks maanden van gesprekken en onze wil om tot een compromis te komen, maken economische, relationele en organisatorische realiteiten, evenals verschillen in management en visie op het project, de coëxistentie tussen de twee verenigingen te moeilijk en verklaren ze ook de onmogelijkheid om de activiteiten van onze jazzclub op deze locatie voort te zetten.
Het valt ons zwaar om, ondanks het succes en de vreugde die we vier avonden per week hebben om jullie te verwelkomen, onze activiteiten in de Tulpstraat 28 stop te zetten.

Onze vzw, Sounds Live, vindt dat het model van een echte jazzclub essentieel is voor haar werking en coherentie. Om een ​​onmisbare speler te zijn in de jazzscene in Brussel, maar ook voor de financiële stabiliteit van een vereniging die altijd de artiesten op de eerste plaats heeft gezet, kunnen we geen compromissen sluiten. Of het nu gaat om muzikale excellentie, late openingstijden, de honoraria van de musici, lokale en internationale programmering, kwalitatieve jamsessies en een minimale frequentie van vier concertavonden per week. Helaas willen de verantwoordelijken van het gebouw vandaag niet instemmen met het project zoals wij dat al tweeënhalf jaar verdedigen, dus kunnen we deze droom niet voortzetten in de Tulpstraat 28, ondanks onze band met deze mythische en historische plek voor jazz…
Om dit project voort te kunnen zetten, moeten we dus een nieuwe ruimte vinden waar we ons materiaal kunnen installeren samen met de unieke sfeer die we hebben weten te creëren.
We zullen het seizoen afsluiten in juni 2024 in de Sounds Jazz Club Tulpstraat, maar hopen zo snel mogelijk elders te heropenen, en staan open voor alle serieuze voorstellen voor partnerschappen die ons in staat zouden stellen het avontuur voort te zetten: verhuur, samenwerking, investeerders, terbeschikkingstelling door een gemeentelijke administratie, enz…

In de tussentijd blijven we niet stilzitten: we zullen vanaf september 2024 concerten en jamsessies organiseren op partnerlocaties. We zullen jullie hier binnenkort over informeren en kijken uit naar jullie komst voor onze laatste maanden in de Sounds!
Met meer dan 160 concerten per jaar, een unieke artistieke expertise, de beste lokale en internationale artiesten, buitengewone jamsessies en een onnavolgbare sfeer, zou de stad wel erg stil zijn als we zouden verdwijnen…

Deel deze oproep massaal: hoe sneller we een nieuwe locatie vinden, hoe korter de stilte zal duren!
De Sounds Jazz Club zoals jullie die sinds de heropening in 2021 kennen, zal stoppen, maar maak je klaar voor de opening van een nog ambitieuzere jazzclub, gedreven door hetzelfde, meer dan gemotiveerde team!

Lang leve de jazz!

Sounds Live ASBL